The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Kalops


Underhållningsduon Kalops består av Pär Lilja och Tomas Borin,ett rutinerat par med basen i Nyköping, som underhållit professionellt sedan 1995.

Med gitarr och tamburin till maten och gitarr och keyboard med musikbakgrunder efter matenhar Kalops vid närmare 1000 tillfällen underhållit stora delar av södra Sverige och Mälardalen.

Bland våra kunder märks kursgårdar, konferenshotell, små och stora företag, unga och gamla födelsedagsbarn, nyblivna herrar och fruar samt otaliga föreningar och förbund.