The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Jan Wolfhagen


JAN WOLFHAGEN är en unik artist som bjuder på en flexibel show med godbitar från såväl imitationens som illusionens värld.

Jan har specialiserat sig som middagsunderhållare.
Han kan både erbjuda en show på 45 minuter till kaffet eller underhålla hela middagen.
Han gör också många showframträdanden på arrangemang som mässor, festivaler och liknande.

Jan kan börja med underhållning gärna till drinken när gästerna anländer eller vid borden under middagen. Rena trolleriet nära och direkt.