The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Börje Bappelsin

BÖRJE BAPPELSIN - Världsstjärnan från Floby.

The famous show går ut på att Börje, den store popstjärnan, visar publiken att han är originalartisten framför alla andra.

Showen börjar nästan alltid med en allsång, eller två (ibland tre), sedan fortsätter det med en inbjudan till låschen, ett ställe dit alla groopisar skall komma.

Börje visa även vilken talang han har som dansbandssångare, för att sedan raskt byta om till hawaiiansk hulahula-dansare från Mexiko. Att det verkligen är Börje Bappelsin som är originalartisten som alla andra artister utgår ifrån, bevisas med eftertryck genom att en och annan klassiker från 50 och 60-talen rivs av i ett rasande tempo..

När det hela närmar sig slutet på showen får publiken instruktioner om hur man ropar "One More Time" ett mycket viktigt tillrop på internationella rockkonserter.

Avslutningsvis skrivs det givetvis "Atmografer" i och utanför låschen.