The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Anders Ericsson

ANDERS ERICSSON från Galenskaparna-After Shave i en trevlig akt med många härliga skratt.

Anders trakterar ukulelen som George Formby, och bjuder på de mesta av de bästa låtarna som ex. ”Gött o leva” ”Macken” mm……

Det går också att boka Anders med fyrmannabandet Ofattbara orkestern.

En upplevelse av en entertainer man aldrig glömmer !!