The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Lili & Susie

Lili & Susie - Hitmaskinen!

Lili & Susie är en svensk popduo bestående av systrarna Lili och Susie Päivärinta som hade stora framgångar på svenska hitlistorna från debuten år 1985 fram till 1993. Deras största hitlåtar är "Oh Mama" och "Bara du och jag" från 1987 och "What´s the colour of love" 1990. 1989 medverkade de i Melodifestivalen med "Okey Okey"

Nu, tjugo år senare, var det dags för comeback! Systrarna äntrade återigen Melodifestivalsscenen med "Show me heaven" i en riktig 1980-talsnostalagi som gick till Andra chansen. 

Under våren släpptes systrarnas "Best Of"-platta och sommaren -09 bjöds det på ett flertal kära återseenden runtom i landet; bl.a. genom Rix Fm-turnén.