Sebastian
Annis
Tobbe
Nickoticko
Malin
Dallas
Robin Nilsson
Björn Bertilsson
Johan Sahlberg
Stisse
Mads Clausen
Thomas Gee
Clas Lundqvist
Magnus Fallgren
Glapack
Bengtsson & Borg
CC Payne
Annakarin & Anders
J & B
Dubbel Trubbel
Boyzen
Clausen & Ahlkvist
Linda & The Gubbz
Hippas
Spader Dam
Lotta Källström
Mange Olsson
Jonas Blum
Sören Strid
N´joy
Toffe
Innebandet
Thomas Andersson
Staffan Stridsberg
That´s Right
Duon
JR
Magnus Lang
Under Cover Lovers
Christoffer Jerndal

Mange Olsson

Jag började min trubadurbana 1994 och sedan dess har jag gjort cirka 150 jobb/år, vilket resulterat i att det har blivit ett heltidsjobb. Jag spelar mest på pubar och restauranger men även på en hel del företag, fester, bröllop och festivaler. Ibland jobbar jag även ihop med Andersson & Högdahl och då kallar vi oss för 98-oktan.

Jag använder mej av förinspelat bakgrundskomp med trummor och bas, men även mycket akustiskt. Vid vissa tillfällen har jag även med mig gästmusiker, som tex Thomas Andersson, Mattias ”Pröjsarn” Sämberg, Uffe Andersson, Toffe, Håkan Torstensson, Jonas Karlsson, Jonas Holm, Calle Eliasson och Rikard Beiron….