The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Annelie Rydé

I år är det 30 år sedan Anne-Lie Rydé drog igång med bandet Extra och blev känd för Svenska folket.
Och i år firar hon 25 år som soloartist.

Anne-Lie är en av Sveriges mest mångsidiga artister.
Ingen scen verkar fel för henne. Hon intar den alltid med största pondus och med en självklarhet som är lika proffsig som ovanlig. Ingen i publiken lämnas oberörd.
Den breda scenvanan blandat med en stark och karaktäristisk röst och personlighet gör Anne-Lie till en artist utöver det vanliga.