The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Ullberg & Ljung


En galen show där allt kan hända.
Vi bjuder på ett hopakok av västgötahistorier, sketcher,
sånger och allsånger i ett gôtt tempo!!!


Mikael Ullberg – Durspels spelande dåre med mängder av dråpliga historier

Andreas Ljung – Gitarrspelande galning som gärna lockar till garv.