The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Jack Vreeswijk

Jack behöver väl egentligen ingen närmare presentation. Den 20 maj släpps hans nya album "Vreeswijk sjunger Vreeswijk" där vi får lyssna på Jacks underbara tolkningar av sin fars låtar. Det är innerligt, personligt och kraftfullt.

För första gången "vågar" Jack Vreeswijk göra en skiva med låtar skrivna av "“ "en nära släkting" som han själv uttrycker det. Varför vågar han just nu?

Jo, han får gång på gång beröm på turnéer för de fantastiska tolkningar han gör av pappa Cornelis låtar och han har till och med ett "program" där han bara göra låtar av honom.

Skivan är ganska nerskalad och hans versioner är sannerligen inga covers utan de är väldigt personliga. Bland annat medverkar Kleerup och Jojje Wadenius på låten "Fåglar".