The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Monica Ramos

Monica är definitivt inte en traditionell harpist. Hon är en modern artist som river etablerade barriärer, en harp virtuos som har vunnit lovord från både kritiker och publik över hela världen för sina fantastiska kompositioner. 

Med flera hundra tusen sålda album i över fyrtio länder är hon definitivt en av världens mest framstående harpister, om dock en artist som både spelar och sjunger något annorlunda musik än andra harpister.

Monica har förändrat de traditionella associationer människor normalt får från detta urgamla instrument - den klassiska konsert harpan.