Henrik Schyffert
Mårten Andersson
Thomas Pettersson
Janne Bylund
Johan Glans
David Batra
Anna-Lena Brundin
Lennie Norman
Måns Möller
Eric Löwenthal
Tobias Persson
Jonas Ljung
Jacob Öqvist
Özz Nujen
Lena Frisk
Thomas Oredsson
Mike Florette
Micke Larsson
Gösta Engström
Ann Westin
Zeid Andersson
Yvonne Skattberg
Zinat Pirzadeh
FÖRELÄSARE
Thomas Järvheden
Pia Johansson
Pontus Enhörning
Ewert Ljusberg

Gösta Engström

Kanske mest känd hos den breda publiken som plåtslagaren och speedwayföraren som slog igenom som underhållare och skådis."Clark Kent", "Nöjesmassakern", " med bla monologen "Rattmuffen", Tack för kaffet" och senare års turnerande med sitt emineta band Kavringarna,