The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Little Mike

MIKE WATSON ÄR EN LEGEND, INSTITUTION SOM ALLTID LEVERERAR! FÖDD I ENGLAND KOM TILL SVERIGE 64 FÖR ATT KOMPA LARRY FINNEGAN.SEN FÖLJDE TURNE OCH STUDIO JOBB MED BL.A JERRY WILLIAMS, ABBA,BJÖRN SKIFS, SWEET SOUL MUSIC BAND, STOCKHOLM ALL STARS, LOW BUDGET BLUES BAND, BADROCK,RHAPSODY IN ROCK MM.MM.

MIKE IS STILL GOING STRONG MED BL.A LITTLE MIKE AND THE POWER OF SOUL(10 MAN) BLUES BROTHERS SHOW,THE HITTILLS (60’S POPBAND.MM.

INGEN SCEN ÄR FÖR STOR ELLER LITEN FÖR LITTLE MIKE WATSON.