The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Jörgen Mörnbäck

Jörgen Mörnbäck är utan konkurrens Sveriges främste imitatör, med en udda personlighet, komisk utstrålning och satirisk udd i sina snabba porträtteringar. Jörgen gör bland annat en föreställning som innehåller både goa gubbar och lite nostalgi. Allt i en helt makalös blandning som bara kan mixas i Jörgens eget röstapotek.

Jörgen Mörnbäck och hans "gubbar" - Göran Persson, Peps Persson, Tommy Söderberg, Carl Einar Häckner och många många fler lockar till en hel del skratt.....