The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Triple & Touch

Triple & Touch dvs Göran Rudbo och Ken Wennerholm, har sedan 1983, via otaliga TV, radio och scenframträdanden etablerat sig i musik och underhållningsbranschen. T&T har blivit ett begrepp som står för kvalitativ musikalisk underhållning på hög nivå.

Några exempel på hur våra konstellationer kan se ut:

T&T själva med pianist.
T&T med fullt kompband.
T&T med Storband
T&T med Symfoniorkester
T&T med Blåsorkester
T&T med Kör, manlig, kvinnlig, blandad eller gospel.

För att spetsa till våra framträdanden samarbetar vi ibland också med andra artister såsom tex Maria Lundqvist, Tomas von Brömsen, Gladys del Pilar, Louise Hoffsten, Claes Malmberg, La Gaylia mfl.

Workshops
Vi jobbar gärna tillsammans med symfoniker, storband, blåsorkestrar eller körer i sk workshops. För dessa ändamål har vi en bred repertoar med kompletta arrangemang.

Events, kick off eller produktvisning… behöver alltid en professionell inramning. Förstärk ditt budskap med sång och musik för kunder och personal.

Vi kan arrangera allt ifrån scen, ljud och ljus till toastmaster, lokal och kockar av högsta kvalitet.