The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Das Alpen Echo Kvartett

Das Alpen Echo Kvartett är hålligång-bandet som bjuder till allsång, joddling, dans och medrivande musik. Vi har underhållit på flera av Sveriges största oktoberfester i mer än 15 år och är numera flitigt bokade året om.

Likt glada skogshuggare från de djupaste skogarna i Tyrol, med lederhosen och bastuba är vi alltid redo att underhålla vår publik. Die Orginelle Tirolerkapelle är umpa-bumpa orkestern som lämpar sig för tillfällen då publiken ska få slå klackarna i taket. Med tyrolemusik, publikspex, joddling, allsång och snappsvisor skapar bandet det berömda tyrolerschwunget som gör festen till ett makalöst kalas! Vid bokning av band ingår sånghäften med välkända låtar att sjunga både på tyska och svenska.

Das Alpen Echo Kvartett håller i gång stor som liten publik med allsång, joddel och medryckande svängig musik. Musik, sång, joddling och allsång varvas med spontana publikspex. Vare sig det är stadsfest, firmafest eller krogafton utlovas gemytlig bayersk stämning. Gästerna blir högst delaktiga under kvällen och det utlovas tyska snappsvisor, gung med bayersk armkrok, joddel och ett fantastiskt drag. Vid bokning av bandet ingår sånghäften för allsång på både tyska och svenska liksom en genuint gemytlig tyrolefest med schwung och glada gäster!