The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Gösta Linderholm


Jag framträder i många sammanhang - med mina visklassiker, tillsammans med min orkester The Trad Brothers - från Visa till Jazz, ibland med en mindre kompgrupp eller tillsammans med min målande kvinna Lena i konsertprogrammet "Livsnjutarafton" och som storbandssångare med mina klassiker.

Tillsammans med min målande kvinna Lena skriver jag böcker om livsnjutning och då jag inte gör det eller turnérar står jag oftast lutad över ett papper med pensel i handen målande akvarell.

Hundratusentals skivor har sålts under åren och många klassiker har det blivit- "Rulla in en boll och låt den rulla", "Brittas restaurang", "När morgonen gryr", "Det man inte har - det längtar man till", "Näktergalens Ö", "Waxholms vita måsar", "Så kom jag till Provence" osv.