The Legends
Systrarna K
Börje Bappelsin
Sara Varga
Karlsson Quiz
Jan Wolfhagen
Kalops
Mr Jacoby
Brolle jr
PartyCarnevalen
Syd & Ekman
Björn Rosenström
Gösta Linderholm
Das Alpen Echo Kvartett
Svenne Rubins
Triple & Touch
The Boppers
Gycklargruppen Jauvet
Jörgen Mörnbäck
Little Mike
Monica Ramos
The Refreshments
Jack Vreeswijk
Grisnils
Ullberg & Ljung
Annelie Rydé
4 Flavours
Rita Saxmark
Lili & Susie
Jonas Hoffer
& The Boppin Cats
Abalone Dots
Anders Ericsson
Inger Nordström & The Kingbees

Björn Rosenström

Ironi och humor är helt okej, oavsett vilket tempo eller vilken stil man väljer att musicera i. Det gäller bara att klara balansen. Björn Rosenström gör det med den äran och publiken är med på noterna från start. Händerna i luften och allsång efter andra låten, ingen tvekan om att den ungdomliga delen bestämt sig för att det skulle bli en festlig öppning på kvällen. Och så blir det.

BR vet precis hur långt han ska gå och till och med en morfar ler i mjugg åt snärtig pop/rock med sköna texter ur verkligheten och skoj med vuxenlivet. Han passerar aldrig plumphetsgränsen utan behåller sin sköna distans showen ut.