Henrik Schyffert
Mårten Andersson
Thomas Pettersson
Janne Bylund
Johan Glans
David Batra
Anna-Lena Brundin
Lennie Norman
Måns Möller
Eric Löwenthal
Tobias Persson
Jonas Ljung
Jacob Öqvist
Özz Nujen
Lena Frisk
Thomas Oredsson
Mike Florette
Micke Larsson
Gösta Engström
Ann Westin
Zeid Andersson
Yvonne Skattberg
Zinat Pirzadeh
FÖRELÄSARE
Thomas Järvheden
Pia Johansson
Pontus Enhörning
Ewert Ljusberg

Lennie Norman


Född i Stockholm den 4 december 1948.... puhhh.
Började spela musik på 60-talet och sadlade om till Stand-up i februari -89 och på den vägen är det.
Fru och barn och allmänt lycklig. Favoriter : Eddie Murphy. George Carlin. Rött Rioja vin. Blodiga köttbitar. En och annan Whiskey. Roco skala HO. Lars Ekborg. Not the nine o´clock news. Runar Sörgaard och Mona Sahlin, vilka båda gör mitt jobb så enkelt.